PRIVAATSUSTINGIMUSED

LIKTA töötleb isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, Läti isikuandmete kaitse seadusele ja muudele kohalduvatele seadustele.

Isikuandmete töötlemisel on vastutav töötleja Läti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Assotsiatsioon (edaspidi: LIKTA), registrikood 40008038242, registreeritud asukoht: Stabu iela 47-1, Riia, LV-1011. LIKTA vastutab väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digiküpsuse hindamise küsimustiku rakendamise ja seotud tegevuste raames isikuandmete töötlemise eest.

Volitatud töötlejad on partnerid, kes aitavad LIKTA-l projektiga seotud tegevusi läbi viia: Ålborgi Ülikool (Taani), DIMECC (Soome), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Eesti), ITL (Eesti), INFOBALT (Leedu), LINPRA (Leedu), KIGEIT (Poola) ja RISE (Rootsi). Projekti partneritel on õigus isikuandmetele juurde pääseda konkreetsete ülesannete täitmiseks ning neil ei ole õigust isikuandmeid avaldada ega muul eesmärgil kasutada.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Isikuandmete töötlemise eesmärk on edendada ühiskonnas digitaalset kirjaoskust, koguda, analüüsida ja esitada andmeid, mis aitavad mõista teie ettevõtte positsiooni võrreldes teistega (piirkond, riik), ning anda üldisi soovitusi edasisteks sammudeks digitaliseerimise suunas.

Isikuandmed, mida väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digiküpsuse hindamise küsimustikus kogutakse ja töödeldakse, on järgmised:

  • Kontaktandmed: e-posti aadress, ettevõtte nimi ja teie ametikoht.
  • Muud andmed – küsimustikust saadud andmed.

Isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt 5 aastat pärast DIGINNO projekti lõpetamist. Selle tähtaja lõppemisel kustutatakse kõik teie isikuandmed.

 

Teil on õigus oma isikuandmeid vaadata ning kui need on mittetäielikud või ebatäpsed, nõuda nende täiendamist või parandamist. Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus valida, kas nõustute töötlemisega või mitte. Võite igal ajal mugavalt oma nõusoleku tagasi võtta ning see ei mõjuta eelnevat nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemist. Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: office@likta.lv. Kui arvate, et teie isikuandmeid töödeldakse ebakorrektselt või rikutakse teie kui andmesubjekti õigusi, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile - info@dvi.gov.lv.

 

Läti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Assotsiatsiooni PRIVAATSUSTINGIMUSED on saadaval SIIN.