TULEMUSTE KATEGOORIAD

 

MEISTRITE LIIGA (väga kõrge)

Meistrite liiga kategooriasse kuuluv ettevõte on digitaliseerimise eestvedaja, kes on hästi kursis digitaalsete ärimudelite, toodete struktuuri, protsesside, tehnoloogiate, tööriistade ja organisatsiooniliste mudelitega. Selle töökorraldus ja siseprotsessid on kujundatud digitaliseerimist silmas pidades. Meistrite liiga kategooriasse kuuluv ettevõte on kursis rahvusvaheliste uuringutega ning leiab sobivaid võrdlusandmeid ka väljastpoolt oma valdkonda, otsides uusi viise strateegilise mõju ja töökvaliteedi suurendamiseks. Samuti on sellisel ettevõttel võimalus saada tuge usaldusväärsetelt maailmatasemel partneritelt, kes tegelevad erinevate digitaliseerimise aspektidega. Heal digitaliseerimise eestvedajate võrgustikul on olemas vajalikud oskused ka kõige keerukamate ja laiaulatuslikumate projektide või organisatsiooniliste muudatuste tuvastamiseks, planeerimiseks, juhtimiseks ning selgitamiseks. Sellised eestvedajad viivad läbi ulatuslikke digitaliseerimisprojekte, jälgivad tulemusi ja haldavad mõju ettevõtlusele ning dünaamikat. Nad lähenevad protsesside arendamisele süsteemselt ning neil on potentsiaali avaldada ettevõtte eesmärkidele ja produktiivsusele olulist mõju.

 

SPORDITÄHED (kõrge)

Sporditähtede kategooriasse kuuluval ettevõttel on juba korralikud teadmised digitaliseerimisest, selle eelistest, väljakutsetest ja nõuetest. Sporditäht on koostanud oma digitaliseerimisstrateegia ja selle rakendamise protsessi. Ettevõte läheneb digitaliseerimisele ning oma toodete, teenuste ja protsesside arendamisele süsteemselt ja teadmistepõhiselt. Sporditäht on koondanud oma digitaliseerimise eestvedajad kas ettevõtte ekspertvõrgustikuks (ekspertkeskus) või tsentraliseeritud osakonnaks, millel on oma roll, ressursid ja vastutusalad. Ettevõttesisesed digitaliseerimise eestvedajad säilitavad ja arendavad oma oskusi, osaledes (ametlikel või mitteametlikel) koolitustel, ning ettevõte otsib teiste sarnase mõtlemisega ettevõtete tuge, osaledes regulaarselt valdkonna üritustel ja konverentsidel. Eestvedajad on valmis juhtima ka suuremaid ettevõttesiseseid arendusprojekte, ühendades erinevad digitaliseerimisega seotud ideed oma organisatsiooni eesmärkidega. Nad rakendavad erinevaid tööriistu, leiavad võimalusi protsessides raiskamise likvideerimiseks, leiavad uusi ärimudeleid ja nopivad ettevõtte ning toodete andmetest vajalikku infot välja.

 

FITNESSKLUBI (keskmine)

Fitnessklubi kategooriasse kuuluv ettevõte on juba digitaliseerimisega kokku puutunud. Näiteks on ettevõtte esindajad päeva või kaks koolitustel käinud ning neil on ettevõttes ametlik digitaliseerimise eestvedajate roll. Fitnessklubi mõistab digitaliseerimise potentsiaali ja on juba alustanud üldise digitaliseerimisstrateegia määratlemist või vähemalt alustanud valitud valdkondades ja osakondades digilahenduste testimist ning katsetamist. Fitnessklubi vajab veel juhendamist ja tuge, kuid selle digitaliseerimise eestvedajaid võib arendusprojektidele määrata täieõiguslike meeskonnaliikmetena või koguni piiratud ulatusega arendusprojektide juhtidena.

 

TULEVIKU KANGELASED (madal)

Tuleviku kangelaste kategooriasse kuuluv ettevõte alles alustas digitaliseerimist või on sellega veel algusetapis. Mõned üksikud töötajad on digitaliseerimisega seotud väljakutsete, eeliste ja äripotentsiaaliga kursis, kuid nende teadmisi ei ole süsteemselt kogutud ning ettevõttel ei ole ametlikku digitaliseerimiskava. Digitaliseerimine ei ole veel ettevõtte tegevuses päevakorras. Tuleviku kangelane vajab oma digitaliseerimisprotsessi koostamisel ja läbiviimisel välist tuge.